Съзнателно общуване. Автентичност. Лидерство на участието.


Емпатията предлагана в контекста на Ненасилствената комуникация е процес на подкрепа, в който човек получава повече яснота за своите чувства и нужди и се свързва по-дълбоко със себе си и своите ценности.

Сесии по емпатия се предлагат за хора, които имат нужда от подкрепа, която не е свързана с конкретна цел или цялостна житейска ситуация. След сесии по емпатия клиентите имат по-широка визия за ситуацията (случката) и по-дълбоко осъзнаване за ролята, вътрешните си ресурси и евентуални стъпки, които са в съзвучие с нуждите.

Сесиите по емпатия са с продължителност от час и половина и с предварително записване. Няма ограничение откъм брой посещения или регулярност.Фасилитиране

Напоследък в много фирми и организации се говори за нуждата от единство, общосподелената визия на всички звена на управление и изпълнение и общосподелен ангажимент по отношение развитието на фирмата и постигане на целите. Тези нужди изискват и подходи, които зачитат правото на всеки да има мнение, да изрази открито своите притеснения и предложения и в един отворен диалог да се намерят алтернативи и/или паралелни решения. Прочети повече


Коучинг

Коучингът е модерно понятие, за което има много и различни дефиниции, но всички те се обединяват около основното: при коучинга двама човека работят заедно за постигането на определени цели. В този смисъл коучингът винаги предполага изминаването на определен път; придвижване от една точка в друга. Прочети повече


Предстоящи събития

Можете да разгледате семинарите, лекциите и курсовете, в които участвам и водя, в различните подкатегории.