Коучинг

Коучингът е модерно понятие, за което има много и различни дефиниции, но всички те се обединяват около основното: при коучинга двама човека работят заедно за постигането на определени цели. В този смисъл коучингът винаги предполага изминаването на определен път; придвижване от една точка в друга.

Примерни коучинг проекти, по които съм работила включват: изграждане на лидерски стил на комуникация при повишение на ръководител на екип в мениджър; коучинг процес за изясняване на житейски приоритети; коучинг за смяна на работната парадигма от наемен работник в консултант на свободна практика. Най-общо (и с цялата условност на обобщенията) може да се каже, че коучингът е подкрепящ в условия на промяна в начина на живот и/или на работа..

Емпатия
Във всеки процес на коучинг емпатията е съществен елемент доколкото използва силата на чистото присъствие като подкрепа за клиента по пътя на изясняване и избор на личните цели и ценности.

Самостоятелно емпатията е форма на подкрепа, която има ефект на осъзнаване за личните чувства и нужди и в редки случаи дори лечителен ефект. Случаи от работа с емпатия включват: взимане на решение в трудна ситуация в съзвучие с истинските ни потребности; многопластово разглеждане на конфликт с търсене на нуждите на всички въвлечени; разиграване на вътрешни диалози и свързване със себе си; по-дълбоко разбиране за минали наши действия.

Коучинг накратко
Начинът, по който практикувам коучинг е интензивен процес на неутрална подкрепа, емпатия и провокация, който изгражда усещане за автономност в хората и траен модел за фокусиране, постоянство и осъзнатост за личната отговорност по отношение на постигнатите резултати. Коучингът цели да ни свърже с вътрешната ни сила, да постави летвата по-високо отколкото сме си мислели и в крайна сметка да скочим много над нея.

За успеха на един коучинг процес е нужен естествен поток и доверие между коуч и клиент. В тази връзка работата с хора, които са на една вълна, споделят общи ценности и имат сходни разбирания улесняват цялата комуникация и са съществен елемент от цялостното взаимоотношение. Разминавания по отношение не ценностите не само удължават коучинг процеса, но и създават лична неудовлетвореност и усещане за загуба на време и ресурси. Ето защо първата сесия е от ключово значение и за клиента и за коуча, а честността е водеща от първата до последната среща.

Моят подход
Споделената сила

В изграждането на коучинг отношение с клиентите водещите ми принципи са: ясни цели, предизвикателни, но възможни стъпки и очевидни резултати.

При изясняване на целите използвам емпатията от парадигмата на Ненасилствена комуникация като инструмент за автентично свързване с личните ценности на всеки. По този начин целите, които избираме са директно свързани и с личните нужди на клиента и тяхното удовлетворяване е обещанието за повече удовлетворение и в живота и на работното място.

С различни коучинг техники, провокативни въпроси, лични утвърждения, вътрешни диалози и креативни техники създаваме с клиента общо богатство от знание, опит и подкрепа за постигане на желаната цел.

Стъпките
Пътнико, няма път. Пътят се прави с ходене. Антонио Мачадо

За постигането на удовлетворителен резултат коучингът се предлага за минимум от 4 сесии и максимум 8. Първата сесия е опознавателен разговор, на който се обсъждат желаните цели и параметрите на съвместната работа.  На първата сесия клиентът решава дали да продължи нататък и в какви срокове, а коучът дали да продължи нататък или да препоръча на клиента друга форма на работа или други специалисти. Първата сесия е безплатна и няма ангажимент и за двете страни.

Остатъкът от сесиите се определят спрямо личните предпочитания и нужди на клиента и двете страни се ангажират и с процеса и с желаните цели и пътешествието започва. По средата на договорените сесии преценяваме актуалността на целите и ги доуточняваме/ променяме, ако е необходимо. След края на коучинг процеса избираме как да отпразнуваме постигнатото.

Коучингът се предлага за максимум от 8 сесии, защото е предвиден като кратък и интензивен процес, който изисква пълен ангажимент и бързи резултати както по отношение на вътрешната увереност, така и на външното проявление и постижения. По този начин коучингът учи за силата на отдадеността и фокуса и възпитава автономност в клиента. В редки случаи, ако коучингът касае дългосрочен проект могат да бъдат договорени още 8 сесии.