СЕМИНАР

Емпатия за родители:
Живата практика

Интелектуалното разбиране на емпатията отнема най-много 10 минути. За толкова мога да обясня какво е емпатия и да съм сигурна, че всеки го е разбрал с главата си. Оттам нататък в опита си с хора съм видяла, че личният път на всеки с прилаганато на разбраното на практика изглежда по най-различни начини и преминава през какви ли не спадове и възходи. (виж най-накрая и кратко предствяне на емпатията.)

Най-големият ми ужас като човек, посветил професионалиния си път на емпатията и възможностите и да служи за разбирането, близостта и хармонията между хората е някой да се откаже да го прилага “защото не работи”.

Особено ме вълнува темата за родителството, защото вярвам, че от семейството най-лесно може да се смени модела на взаимоотношения с околните. А знам и колко лесно търпението отстъпва на умората, емпатията на манипулацията и нуждата от свързване на нуждата от ефективност.

Емилия Илиева и Айя
Какво ще научите?

Живата практика за родители е еднодневен семинар, на който ще напомня за 10 минути що е то емпатия и как може да се прилага във връзката с децата.

Цялото останало време ще използваме за практика с конкретни въпроси, ситуации и трудности.

 

Повечето родители, които стигат до мен обикновено са прочели много книги за родителство и са се убедили, че водещите експерти в областта на възпитаването и отглеждането на децата имат сходни виждания. И обикновено имат затруднения с прилаганато на предписанията на практика.

 

Надеждата ми е този семинар да подкрепи практиката и устойчивостта на всички родители, които са избрали пътя на свързването и да е възможност за ясни насоки около препъни камъните по него. Също така вярвам, че когато веднъж преживееш емпатията емоционално, завинаги се разширява интелектуалното разбиране. И така ще помним към какво да се стремим във връзката с децата.

Емпатията, която ще практикуваме се основава на дефиницията на създателя на метода Ненасилствена комуникация д-р Маршал Розенберг, която гласи че емпатията е умението да свързваме човешките чувства с човешките потребности. Когато потребностите ни са удовлетворени обикновено ефектът е преживяването на позитивни емоции и обратно – преживяването на негативни емоции означава, че имаме потребности, които не са били удовлетворени. Съответно практиката се свежда до това да сме наясно с чувствата си и да можем да откриваме зад тях посланията, които носят за потребностите ни. Във връзките ни с околните бихме могли да се свързваме с тях и на нивото на чувствата и на потребностите и по този начин да допринасяме за повече от позитивните емоции, които всички желаем 🙂

 

 

Автор и водещ на курса

Емилия е определяна от мнозина като лицето на Ненасилствената комуникацията (ННК) в България. Тя е един от първите обучители за България и основният, който през последните 12 години системно развива както популярността на метода в страната, така и екипи от хора, които да го прилагат и преподават нататък.

Провела е стотици обучения, лекции и семинари в България и Европа свързани с темата за Ненасилствената комуникация и Емпатията.

Регистрация в няколко стъпки:

  • Кога: 13 януари 2018г. 10:00 – 18:00 
  • Къде: с. Лозен, базата на БЧК
Цена на курса
Участието в семинара е включено в цената на онлайн курса “Ненасилствена комуникация за родители 2018”
ИНДИВИДУАЛНО
90 лв.
ДВОЙКА
135 лв.

Ще се радвам да се видим на живо за една жива практика с емпатията!