ОНЛАЙН КУРС

Ненасилствена
комуникация
за родители

Да можеш да общуваш с децата си, проявявайки търпение, разбиране и емпатия и да можеш да усещаш връзката си с тях през позитивни емоции и преживявания е благодат.

Родителството обаче съвсем не е само позитивно. И то като част от живота е изтъкано от полярностите – ден-нощ, черно-бяло, позитивно-негативно и т.н. Реално Родителството е един сложен процес, в който най-искрените ни стремежи за изцяло позитивно преживяване се сблъскват с реалността, в която моментите на пълно блаженство се редуват с тези на отчаяние, радостта се редува с гняв, близостта с желание да се махнеш за дълго, виковете с прегръдки, сълзите със смях.

И в един момент задачата пред родителите е да се изправят пред себе си като личности и да приемат както светлата си страна, така и тъмната си страна – тази, която вика, наказва, обижда, пошляпва или направо раздава шамари.

Емилия Илиева и Айя

Коя сфера от вашия живот искате да подобрите?

Онлайн курсът Ненасилствена комуникация за родители е тримесечно пътешествие, разделено на 12 модули, което подкрепя вашата връзка с децата Ви, със семейството Ви и с вас самите.

 

Връзката с децата

Как подхранваме връзката с децата си? Как ги подкрепяме да се справят с емоциите си? Проявяваме ли емпатия към тях или бързаме да искаме съдействие от тяхна страна? Слушаме ли ги достатъчно дълго и колко е достатъчно дълго?

Връзката в семейството

Как подхранваме връзката с партньора си/бащата на детето? Как постигаме съгласие? Как се свързваме един с друг когато сме на различно мнение и не можем да постигнем съгласие? Как уважаваме различнията си?

Връзката с мен самия

Как подхранваме връзката със себе? Как се грижим за емоциалното си състояние? Отделяме ли време за потребностите си? Пренебрегваме ли себе си в името на семейството/ децата?

Автор и водещ на курса

Емилия е определяна от мнозина като лицето на Ненасилствената комуникацията (ННК) в България. Тя е един от първите обучители за България и основният, който през последните 12 години системно развива както популярността на метода в страната, така и екипи от хора, които да го прилагат и преподават нататък.

Провела е стотици обучения, лекции и семинари в България и Европа свързани с темата за Ненасилствената комуникация и Емпатията.

Информация за курса

Всяка седмица Емилия ще разкрива нови начини за постигане на напредък в практикуването на  Ненасилствената комуникация към децата и партньора Ви. Така в този 12 седмичен курс ще бъдат обхванати 12 теми, които са представени в комбинация от теория и практически упражнения. 

 

 

Какво включва курса:

 • Еднодневен Семинар на живо (10:00 – 18:00 часа)
 • 12 модула с теория, практически примери и упражнения за самостоятелна работа
 • 3 уебинара за задаване на въпроси по модулите и обсъждане на реални ситуации
 • Въпросник с 20 въпроса, които ще ви дадат дълбочина за вглеждане в себе си в ролята Ви на Родител
 • Индивидуална консултация по мейл по един настоящ актуален въпрос от темата за връзката родител-дете
 • Допълнителни материали по преценка на водещата за обобщение на материала или по теми, които са общи за по-голяма част от групата
 • Участие в тайна Фейсбук група в която да се споделят въпроси, прозрения и идеи и да получавате обратна връзка от водещата по конкретни теми или ситуации, които възникват в контекста на прилагане на теорията на практика.
 • Подкрепяща среда от родители със сходни виждания и стремежи

 

Дата на еднодневния присъствен семинар 

13 януари 2018г. Часове на провеждане: 10:00 – 18:00. Място: подлежи на уточнение. Ще ви изпратим подробна информация при записване за курса.

Участието е препоръчително, без да е задължително. Семинарът ще е отворен и за участници извън курса.

Дати за получаване на модулите са:

4, 11, 18, 25 февруари 2018

4, 11, 18, 25  март 2018

1, 8, 15, 22 март 2018

 

Дати на Уебинарите:

27.февруари.2017  – 19.00 часа

27.март.2017 – 19.00 часа

27.април.2017 – 19.00 часа

Уебинарите са само за участниците в курса.

 

Ето и темите за вашите 12 седмици с Емилия Илиева:

Потребностите като път за дълбоко свързване.

Ако искате да практикувате ненасилствена комуникация във връзката с децата си нека да е, за да може по този начин да подкрепите израстването на един възрастен, който ще е наясно с чувствата и потребности си и ще може да живее казвайки “Да!” на всичко онова, което е истински значимо за него, отвъд очакванията и представите на околните. Това е един от пътищата за повече от щастието. Аз още не съм срещнала родител, чиято цел да не е да отгледа здрави и щастливи деца

Емпатията, състраданието и съчувствието.

Емпатията към себе си е умението да сме свързани с чувствата и потребностите си.
Емпатията към другите е умението да разпознаваме и назоваваме чуждите чувства и да можем да предполагаме потребността, която ги провокира.

За емпатията и дълбокото свързване.

В ненасилствената комуникация фокусът пада върху потребностите. Емоциите са вратата, през която минаваме, за да открием потребностите, които ги пораждат. Те са посоката, в която да поемем. Те са ценностите, които биха обогатили живота ни. Ние искаме хората да чуят потребността ни и да ни съдействат тя да бъде удовлетворена.

Къде се ражда Емпатията.

Вероятно би било любопитно да си напомним, че от емоционална гледна точка няма голяма разлика дали хората си обменяме чувства на радост или чувства на гняв. Емоциите ни свързват отвъд това дали ние ги мислим за позитивни или негативни. И всъщност много често хората, които често се карат са силно емоционално свързани и връзката им е много силна, но въпросът е как да сме свързани през емоциите, които предпочитаме.

Цялостният емпатичен разговор.

В комуникацията между двама възрастни е дълбоко свързващо и двамата да могат да разделят слушането на другия с емпатия от изразяването на себе си. За деца и тинейджъри естествено ние сме тези, които да ги научим, какво означава да си деликатен с другия, като проверяваме дали той/тя е отворен да ни чуе. И по някое време, когато децата поизрастнат и те започват да разговарят по този начин с нас.

Личните граници и трансформация на самообвиненията.

Емпатията към себе си понякога се свежда наистина до това да насоча енергията си към мен самата и да кажа “да” на това, което подхранва мен. Как да се грижим за емоционалното си състояние? Ако вие не се погрижите за чувствата си, няма кой друг да го направи. Не защото хората не искат да ни помогнат, а защото не могат. Само вие знаете как се чувствате.

Различията и единството.

Една голяма част от конфликтите между хората касаят представи, убеждения и възгледи, които изглежда ни различават. Отвъд тях са потребностите, които ни обединяват. Маршал Розенберг казва, че отнема само 30 мин. за да се разреши всеки конфликт от момента, в който двете страни са отворени и чуят потребностите си.

Конфликтите: Стъпки за разрешаването им.

Конфликтите са полето в човешките взимоотношения, на което емоциите обикновено се вихрят с пълна сила и преобладават силните негативни емоции като гняв, разочарование, безсилие, отчаяние… Също така конфликтите са препъни камъните във взаимоотношенията. Смятаме, че конфликтите са “зло” и само ако можем да не се караме с близките си хора, всичко би било наред. Как можем да решим тези въпроси?

Незавършените ситуации и близостта.

Близостта между хората изисква цялостност. Това означава да можем да споделяме и за радостите и за тревогите си, да можем да разбираме и страховете и възторзите на другия. Да сме близки със себе си означава същото: да можем да се подкрепяме да преживяваме повече щастие, вдъхновение и лекота, но и да можем да минаваме през разочарованието, болката и тъгата.

Когато децата са „трудни“.

Когато говорим за децата като за “трудни” обикновено имаме предвид, че преживяваме широк спектър от негативни емоции и че самите ние срещаме затруднение да се справим, както с емоциите си, така и с децата си. Но понеже се чувстваме неудобно да признаем това пред себе си, оставаме на нивото на споделяния с околните, в които търсим съчувствие, успокоение, насърчение, оправдание и т.н. Наскоро станах свидетел на един разговор между две майки на една площадка, в която една през друга си споделяха колко “невъзможни” са децата им, как “в чудо” са се видели с тях и как “ами да, те като се държат така си просят да им се развикаш, да ги удариш и да им покажеш другата страна на монетата.”

Семейството и емпатията.

Ако имам нужда от почивка в края на един дълъг и изморителен ден, детето ми има нужда от активност и забавление по същото време и на същото място. Или единият партньор има нужда да се грижи за тялото си като отиде на фитнес, а другият има нужда от подкрепа в гледането на детето. Това са тези моменти, в които личните потребности на всеки от нас понякога са различни от потребностите на общото. И един от най-честите коментари, които съм чувала по повод на това какво прави семейството устойчиво и успешно е комбинация от думите “компромис”, “губиш едно –печелиш друго” и “търпение” .Как да ни помага емпатията в семеен контекст, точно при тези случаи?

Ненасилствената комуникация, благодарността и равносметката.

Когато учим децата да благодарят:
За благодарността родителите много често “вкарваме” думи в устите на децата. “Кажи сега благодаря.” например. Но детето може и да не изпитва благодарност. Понякога натискът към децата да казват определени думи от благоприличие всъщност са уроци по лицемерие. Разбира се, можем с емпатия да проверим  и детето пак може да каже, благодаря, но нека да го каже когато го усеща, когато е истина за него и е израз на автентичното му преживяване. Всъщност децата са много откровени обикновено. Веднага можем да усетим по реакцията им дали са благодарни или разочаровани.

Какво казват родителите за онлайн курса?

„Курсът беше изключително вдъхновяващ за мен и засили желанието в мен да се усъвършенствам и да се обогатявам! Благодаря от сърце!“

____________

Весела

„Какво ми донесе курсът – повече приемане и зачитане на себе си, яснота за това колко е важно да сме емпатични със себе си, няколко силни прозрения и усещане за трансформиращата сила на емпатията. Пожелавам си да се сещам по-често за нея в ежедневието и да изпитвам нейното благотворно влияние.“

____________

Ася

„За мен лично този курс положи основите на едно различно мислене, един нов език за усвояване. Със сигурност има още много път да се извърви. Благодаря на себе си, че реших да се запиша. В момента препрочитам всичко и с всяко прочитане, успявам да разбера нещо, което предния път ми е убягнало.“

____________

Дима

„Еми, благодаря ти за прекрасния курс. С всичката информация и подкрепа – твоя и на останалите участниците – ми дойде точно навреме и е едно от най-смислените неща, които съм избирала да подаря на себе си (и на близките си, индиректно).“

____________

Виолета

„Едно много голямо БЛАГОДАРЯ , Еми за интересните материали, които ме караха много да се замисля и да погледна по друг начин на нещата.
Тези четири месеца бяха истински трансформиращи за мен:
на път съм да приема някои свои тъмни страни, започнах по-бързо да улавям чувствата си и евентуалните нужди зад тях, отношението със сина ми е  по-открито, задълбочено.“

____________

Вела

Регистрация в няколко стъпки:

 • Изпращате мейл на info@communication-academy.eu, в който ни споделяте въпросът, който ви е най-актуален в момента като родител. Например за някои от вас може би ще бъде “Как да постигам баланс между личните ми потребности и тези на детето ми?” Или “ Как да овладявам гнева си, за да не избухвам толкова силно?” или “Как да сме по-единни с партньора ми по отношение на методите за възпитание на детето ни?” или който и да е друг въпрос, който във вашата ситуация е най-актуален.
 • На посочената банкова сметка превеждате сумата за курса. Възможно е заплащане на цялата сума или разсрочено на 3 вноски.
 • Всеки участник ще получи и въпросник от 20 въпроса, на които всеки да отговори и да ни изпрати.Въпросникът сам по себе си също е форма на подкрепа за всеки участник, който му дава възможност да направи моментна снимка на живота си през ролите аз като личност, аз като родител и аз като партньор.
 • Имате въпроси? Позвънете ни на 0888/956 795

Цена на курса

Нашето разбиране е, че ако един член на семейството се запише да участва материалите и упражненията могат да се ползват от двама и повече членове на семейството. Все пак част от ценността на курса вярвамe, че се получава през свързването в самата група участници и добавената стойност на (доколкото е възможно за онлайн курс) лично споделяне и разглеждане на поставени теми. Защото дори и за двамата родители да е еднакво важна и трудна темата за границите например, емоционалните реакции на двамата дори и да са сходни са различни, а това води до напълно различни потребности и съответно евентуални действия.

Така че оставяме на преценката на всеки дали да се запише самостоятелно и да споделя с когото прецени или да се запишат и двамата партньори.

 

ИНДИВИДУАЛНО

290 лв.

Записване на един
участник в курса.

ДВОЙКА

435 лв.

Вторият човек се
включва с 50 % отстъпка.

 

Ако имате желание да се включите, но таксите за участие в този им вид са непосилни за вас и семейството ви, моля пишете ни коя е възможната за вас сума, за да намерим начин да се включите.

 

Препоръка от Емилия:

 

Ако сте решили да се включите в курса, моля не чакайте да дойде последният момент, за да се регистрирате. Обикновено всички чакат до последния момент и тогава за мен става много трудно да обърна на всеки от Вас нужното внимание, да вникна в спецификата на Вашата ситуация и да дам подробни препоръки.
 
Имайте предвид, че се стремя да отговарям в рамките на 24 часа.  В случай, че се забавя отговарям при първа възможност и по реда на постъпилите регистрациите.