Какво е за теб вдъхновението?

Вдъхновението за мен е начин на живот. Усещането да съм жива, в полза на другите и в синхрон със себе си. Вдъхновението е и това, което дава цвят на дните и сияйност на нощите. Вдъхновението е поривът да действаш и да създаваш! То е искрата, която ражда пламък.

С какво образование си?

Завършила съм специалност Политология в СУ „Св. Климент Охридски”, Управление на управителни съвети (Програма на Freedom House, САЩ) и Човешки права и Международно сътрудничество и развитие (Университет на Обединените нации, Япония).

Настоящите ми професионални занимания са плод на различни неформални форми на обучение и професионално развитие от областта на личностното развитие, програми за учене през целия живот и образование за възрастни в България и чужбина.

Как стана обучител и фасилитатор?

Работих 5 години в DVV International – немска  неправителствена организация, която насърчава ученето през целия живот и образование за възрастни по цял свят. В началото координатор на проекти за България, а по-късно и координатор на проект за методи на преподаване за цяла Югоизточна Европа имах възможността да изследвам различни техники и методи за фасилитиране и обучение, самата аз да бъда обучена в курсове за Обучение на обучители и в крайна сметка да започна да водя семинари и да фасилитирам групи. „Университетът” за моята кариера като обучител е проект SMILE, който и да днес е основа за всичко което правя в България и чужбина.

Пишеш за себе, че си международен обучител, фасилитатор и лайф коуч – в кои страни имаш опит?

В рамките на проект SMILE страните, в които съм водила обучение са предимно от Югоизточна Европа и включват: Босна и Херцеговина, Сърбия. Косово, Албания, Румъния и Република Македония. В рамките на различни Европейски проекти съм водила групи и в Турция, Кипър, Германия и Франция. По време на обучението ми в Япония имах възможност да водя две групи и там.

Понастоящем водя семинари и имам индивидуални клиенти в България и Германия. Тази година стартирам дейността си във Виена и живот и здраве в Швейцария,  Белгия и Великобритания.

А как започна да работиш като коуч?

В началото започнах да работя като коуч с обучителите, които обучавах на курсовете за обучение на обучители в рамките на прокет SMILE. След това стартирах мой личен проект „Хвърчило” (хвърчилото като метафора на мечтите, които искаме да реализираме) – чиято идея беше да направя поредица от коучинг сесии с приятели и познати като пилотна фаза и възможност да получа обратна връзка, опит и увереност. Вдъхновена от резултатите, продължих да го правя неформално. Година по-късно се включих в екипа на Девелор за обучения за коучинг умения за мениджъри и минах през тяхната сертифицираща програма, а от името на „ЗАЕДНО ЕООД” осъществихме и първият проект за коучинг на мениджър от високо ниво. Междувременно се развивах като обучител по ненасилствена комуникация, в рамките на която развивах уменията си за емпатично свързване. Така емпатията стана ключов фактор и същност в начина, по който работя като коуч и досега. В момента изследвам ILP коучинга и възнамерявам да се сертифицирам като ILP коуч до края на 2011.

Каква система на коучинг използваш?

Начинът по който работя като коуч е комбинация от различни подходи, които съм усвоила в рамките на кариерата си и като такава не принадлежи към нито една школа в коучинга. Възнамерявам да създам лична система на коучинг, когато имам достатъчно опит и времето назрее. Коучингът за мен обаче не е нещо, което научаваш и вече знаеш и можеш. Коучингът е развитие с всеки клиент. Всеки клиент е Вселена сам по себе си и няма предварително работещи схеми. С всеки клиент преоткриваш и предизвикваш себе си и надскачаш себе си, ако искаш истински да бъдеш полезен.

Ти лично имаш ли си коуч? По какви теми си работила с коуч?

Да. Вярвам, че всеки от нас има нужда от човек, който да провокира най-доброто в нас. През последните 5 години съм работила с различни коучове според различните ми житейски ситуации и нужди. Имала съм коуч за развитието ми като обучител; коуч по отношение на избори във връзка с кариерата ми; коучинг за откриване на призванието в живота ми; коучинг за взаимоотношения; коучинг за бизнес развитие и т.н. За мен истинските коучове  имат дарбата да събуждат потенциала в хората. Като такива коучовете, с които съм работила са били и остават истински вдъхновители за мен.

Как би описала накратко кариерата си до момента?

Бих я разделила на три фази спрямо темите, с които съм се занимавала:
– Младежки обмен и интеркултурно учене, 1998 – 2003
– Интеркултурен диалог, учене и образование за възрастни, 2003 – 2008
– Личностно развитие, ненасилствена комуникация и коучинг, 2008 – досега.