Емпатия

Емпатията предлагана в контекста на Ненасилствената комуникация е процес на подкрепа, в който човек получава повече яснота за своите чувства и нужди и се свързва по-дълбоко със себе си и своите ценности.

Сесии по емпатия се предлагат за хора, които имат нужда от подкрепа, която не е свързана с конкретна цел или цялостна житейска ситуация. След сесии по емпатия клиентите имат по-широка визия за ситуацията (случката) и по-дълбоко осъзнаване за ролята, вътрешните си ресурси и евентуални стъпки, които са в съзвучие с нуждите.

Сесиите по емпатия са с продължителност от час и половина и с предварително записване. Няма ограничение откъм брой посещения или регулярност.