Предстоящи курсове и обучения

ФЕВРУАРИ 2018

Дата: 7.февруари.2018
18:00 – 20:00 часа

Вечерна лекция – Пловдив

Ул. Бетовен 12
Кафе бар Отсреща

Емоционалната зрялост.

Емоционалната зрялост се дефинира като умението да реагираме съзнателно и в ситуации, в които сме провокирани емоционално. Обикновено за емоционалната зрялост се говори като за майсторството в света на емоциите. Когато достигнем това ниво можем да изразяваме себе си спокойно и категорично, независимо от емоциите, които бушуват в нас и можем да изслушваме и разбираме другите, без да приемаме думите им лично.

Повече информация »

Дати: 16.февруари.2018

Вечерна лекция

София, бул. Витоша № 65, ет. 1
Arts & Therapy Institute

Агресията при децата

Ако започнем да мислим за агресията на децата не като съзнателен техен избор или пример от отношенията в семейството, които копират, а като липса на по-добри идеи какво и как може да направят, за да се погрижат за потребностите си, бихме имали много повече ресурс от разбиране за тях и съответно много повече енергия, с която да се справяме в такива ситуации и това да има траен резултат.

Повече информация »

Дата: 17.февруари.2018
10:00 – 17:00 часа

Еднодневен семинар с. Лозен – Базата на БЧК

Тревожните майки

„Тревожните майки“ е еднодневен семинар, който иска да обърне внимание на едно от най-естествените чувства, които много майки преживяваме покрай боледуванията на децата. Неизбежните настинки и грипове често предизвикват прекалено силни тревоги от една страна поради липсата на достатъчно информация около естествения ход на протичане на подобни състояния и от друга поради трудността да вземем адекватно решение.

Повече информация »

Минали събития

Дата: 13.януари.2018
10:00 – 18:00 часа

Еднодневен семинар с. Лозен – Базата на БЧК

Емпатия за родители: Живата практика.

Надеждата ми е този семинар да подкрепи практиката и устойчивостта на всички родители, които са избрали пътя на свързването и да е възможност за ясни насоки около препъни камъните по него. Също така вярвам, че когато веднъж преживееш емпатията емоционално, завинаги се разширява интелектуалното разбиране. И така ще помним към какво да се стремим във връзката с децата.

Повече информация »

Дата: 14.януари.2018

Едногодишна програма

В диалог с чувствата.

“В диалог с чувствата” е едногодишна програма за практикуване на емпатия в група. Всяко умение има нужда от периодично подхранване, за да не залинее и заедно с това всички бихме били по-съзнателни за решенията и действията си, ако навреме се свързваме дълбоко с потребностите си и те станат отправна точка за нас.

Повече информация »