ВЕЧЕРНА ЛЕКЦИЯ В ПЛОВДИВ

Емоционалната зрялост

Емоционалната зрялост се дефинира като умението да реагираме съзнателно и в ситуации, в които сме провокирани емоционално. Обикновено за емоционалната зрялост се говори като за майсторството в света на емоциите. Когато достигнем това ниво можем да изразяваме себе си спокойно и категорично, независимо от емоциите, които бушуват в нас и можем да изслушваме и разбираме другите, без да приемаме думите им лично.

Какво ще научите?

 

Повечето от нас тръгват от момент на емоционална зависимост, при която считаме, че нашите думи и действия са причина за чувствата на другите. И обратно, че думите и действията на другите са причина за нашите емоции.

След това минаваме през емоционална свобода и започваме да възприемаме нашите чувства за наша отговорност и ги свързваме с наши потребности. Съответно приемаме чувствата на другите за тяхно право и тяхна отговорност.

Емоционалната зрялост предполага да имаме развита силна практика на емпатия към себе, която да ни позволява както да оставаме центрирани и спокойни, така и да сме подкрепа за другите да запазват своя център и спокойствие.

Семинарната вечер ще се фокусира върху демонстрацията и практиката на емпатия към себе си и емпатия към другите като път за ефективно справяне с емоциите – както нашите така и на околните.

Автор и водещ на курса

Емилия е определяна от мнозина като лицето на Ненасилствената комуникацията и Емпатията в България. Тя е един от първите обучители за България и основният, който през последните 12 години системно развива както популярността на метода в страната, така и екипи от хора, които да го прилагат и преподават нататък.

Провела е стотици обучения, лекции и семинари в България и Европа свързани с темата за Ненасилствената комуникация и Емпатията.

Регистрация в няколко стъпки:

  • Максимален размер на групата 10 души
  • Кога: 7 февруари 2018г. 18:00 – 20:00 

 

Цена на курса

ИНДИВИДУАЛНО

30 лв.

Ще се радвам да се видим на живо!