Съзнателно общуване. Автентичност. Лидерство на участието.


Истинската ми страст са хората: непредвидими, осмеляващи се и вечно в развитие. Вярвам, че откриването на най-значимото за всеки от нас във всеки един момент и предприемането на стъпки в тази посока е гаранция за истинското ни удовлетворение като човешки същества. Да вдъхновявам и подкрепям индивидуално хора и екипи по пътя им към желаната цел ми носи най-голямо удовлетворение в професионално отношение. Работата ми винаги е процес на откриване на смисъла и взаимно израстване.

Коучинг

Коучингът е модерно понятие, за което има много и различни дефиниции, но всички те се обединяват около основното: при коучинга двама човека работят заедно за постигането на определени цели. В този смисъл коучингът винаги предполага изминаването на определен път; придвижване от една точка в друга.

Прочети повече

Емпатия

Емпатията предлагана в контекста на Ненасилствената комуникация е процес на подкрепа, в който човек получава повече яснота за своите чувства и нужди и се свързва по-дълбоко със себе си и своите ценности.

Прочети повече

Фасилитиране

Нуждата от единство на всички звена на управление и изпълнение и общосподелен ангажимент по отношение развитието на фирмата и постигане на целите, изискват и подходи, които зачитат правото на всеки да има мнение, да изрази открито своите притеснения и предложения и в един отворен диалог да се намерят алтернативи или паралелни решения.

Прочети повече

Семинари

Можете да разгледате семинарите и курсовете, в които участвам и водя, в различните подкатегории.

Прочети повече