Казват, че една картина е равна на 1000 думи. В този случай със сигурност е така!

Колко конфликти биха приключили в момента, в който си дадем сметка, че се срещаме с другия в трудността да видим различната гледна точка, независимо че всеки може да има право?

И колко малко ни дели различната гледна точка, когато я разглеждаме като възможност да видим нещата цялостно.

Благодаря на Лили Виденова, че ми препрати картинката, за да имам възможността да я споделя с всички вас!