ВИДЕО

Емилия Илиева – Да отказваме на децата си с любов

Лекция за родители – 18 Март, 2018 

На всички родители е трудно да отказват на децата си. От друга страна те искат когато го правят това да бъде със съдействие от страна на децата. Но много често децата реагират бурно на отказите на своите родители. Плачат, тръшкат се, тряскат врати и т.н. Емилия в тази лекция говори как родителите да отказват на децата си любов и разбиране и че има надежда децата не само да се тръшкат, но и могат да съдействат.