Ненасилие!

Ненасилие е да кажеш „ДА” на това, което искаш по начин, който позволява на реалността да се трансформира в желаната посока и без да е необходимо да се привързваш към конкретна стратегия как това да се случи.

Честност и истина

Честност в комуникацията е неделима част от зрялата личност, готова да каже нещата такива каквито са дори и на някой да не му хареса казаното. Честността я свърваме с акта на казване/ назоваване на конкретна истина и  в този смисъл честност и истина взаимно се...