Личност и личностно развитие

Наскоро директора на едно училище ми каза, че истинската задача на всяка форма на образование е изграждането  на личности. Оттогава ме занимава въпроса как се изгражда една личност и наистина ли образованието е същественият фактор. Порових се в интернет и ми хареса да...