Вместо пожелание

Обичам белите Коледи. Светът светва със снега. Топлината става по-съкровена; огънят по-благ. Обичам и тишината докато снега вали и онези кратки часове, в които стъпките и на един човек само могат да станат пътеки.