Дзен и емпатия

Дзадзен може да е практика, която възпитава присъствие и състояние, в което мислите ни не стават мрежи, в които се оплитаме. Защото както казва Гудо Нишиджима „дзадзен учи ума ни да уважава истината”. Когато знаем как да присъстваме отвъд мислите си емпатията става естествен процес, който ни свързва и с другите и с нас самите и сигурно с всичко останало.