Срещи-събития

Да вървиш по пътя не е като да стоиш на едно място. Когато стоиш на едно място разни хора минават покрай теб, носят разкази за случки и срещи, търсят нещо, намерили са каквото са искали или още го търсят, но имат история, която разказват. Тя може да ни удиви, вдъхнови...