Осъзнати думи

Осъзнато да говорим и осъзнато да мълчим са двете страни на монетата на комуникацията. Ако не говорим осъзнато думите ни могат да се превърнат в безцелен поток, а ако не мълчим осъзнато мълчанието може да стане премълчаване, трупане не недоволство или действие „на...

Иска ми се да е лесно

Понякога изпитвам истинско дълбоко и чисто възмущение, че ни е дадено да говорим, но не и да се разбираме, че са ни дадени думи, но те не винаги са достатъчни, за да изразим това, което искаме, че ни е дадено да знаем какво точно да кажем, но често не се получава да...

Дзен и емпатия

Дзадзен може да е практика, която възпитава присъствие и състояние, в което мислите ни не стават мрежи, в които се оплитаме. Защото както казва Гудо Нишиджима „дзадзен учи ума ни да уважава истината”. Когато знаем как да присъстваме отвъд мислите си емпатията става естествен процес, който ни свързва и с другите и с нас самите и сигурно с всичко останало.