Честност и истина

Честност в комуникацията е неделима част от зрялата личност, готова да каже нещата такива каквито са дори и на някой да не му хареса казаното. Честността я свърваме с акта на казване/ назоваване на конкретна истина и  в този смисъл честност и истина взаимно се...