През годините много съм писала и говорила за „живите неща”. „Живите неща“ са емоции и свързани с тях ситуации, които в определени моменти са активни в нас и искат от вниманието ни настойчиво и категорично. Често са теми, които искаме да задгърбим, повтарящи се състояния, които са ни дотегнали, емоции, които са ни омръзнали и от които изпитваме досада.

“Живите неща” са местата, в които животът ни зацикля и не успяваме да минем нататък с цялата си сила. Минаваме нататък с тази част от силата, която остава след като отдадем нужното на “живите неща.”

„Живите неща“ не се интересуват дали ги харесваме. Те са честни в истината, за това, което ни е нужно, за да разполагаме със себе си. Не отстъпват на опити да ги пренебрегваме и не се отказват да вгорчават периодично живота ни. Често не си даваме сметка, че отказвайки да им отдадем от вниманието си, ние сами ограбваме силата си.

„Живите неща“ са жизнената сила в действие. Вместо да я спираме, имаме да и направим път.

Емпатията го прави като зачита емоциите ни и след това старателно ги свързва с потребностите, които имаме да осъзнаем. Всяка повтаряща се емоция или ситуация с наши близки е зов за осъзнаване на нещо значимо за нас. И обикновено колкото повече ни вади от равновесие, толкова по-важно е да открием какво я провокира и толкова повече това подкрепя пътя ни напред. Осъзнаването на потребностите ни разплита вътрешната ни истина и яснота и винаги дава усещане за освобождаване. Сякаш сме преместили канара и с това сме усетили колко сила имаме. Така дори, когато няма външна промяна, вътрешното усещане е коренно различно. И усилието си струва.

Емпатията винаги ни свързва със силата ни. Защото силата сама по себе си е да притежаваш емоциите си вместо да обвиняваш други за тях и да знаеш в коя посока действията ти биха имали най много личен смисъл.

Неведнъж съм пускала линкове към 4 видеа за емпатията. Ако се срещаме за първи път, моля вижте ги.

Що е то емпатия?

Фазите на емпатичния разговор

Позитивното на негативните емоции

Как емпатията ни помага да управляваме емоциите си

Бъдете здрави и обръщайте внимание на „живите неща“. Те са връзката ни с жизнената ни сила в действие!