Невинаги е вярно, че ако сме запознати с цялата информация, сме добре подготвени. Важно е детето да има информацията, която му е нужна. По-добре да питаме „искаш ли да знаеш как ще протича един учебен ден“ и според отговора да разясним или не, отколкото да започнем да разказваме подробно, без да сме проверили дали всъщност това има значение за детето ни.

 
Прочетете цялата статия в Капитал – Малкият човек влиза в обществото