Ако сега си представите за малко само, че сте емоция (независимо положителна или отрицателна) вие бихте имали една единствена грижа и тя е да бъдете видяна/зачетена такава каквато сте. Тъгата иска да бъде видяна като тъга; радостта като радост; отчаянието като отчаяние и т.н. Нищо повече и нищо по-малко. Така вие като емоция ще направите всичко по силите ви да ви обърнат внимание и няма да си тръгнете преди това да се случи.

Прочетете цялата статия в Силата на подсъзнанието