19 октомври 2015

Семинарна вечер посветена на поставянето на граници от страна на родителите към децата, на тестването на границите от страна на децата, на правилата и техния смисъл и за деца и родители и принципите на ненасилие.

Oсновни теми:
______________________
– Границите като ограничение за децата и границите като родителски предел.
– Разликите между глезене и съдействие за потребностите на децата.
– Единство и многообразие в подходите на двамата родители.

Водещ: Емилия Илиева-Крайнова
Такса участие: 30 лева
Къде: Цар Борис III, 99 – 101
Регистрация: info@communication-academy.eu