Когато детето тръгва на детска градина

7 септември 2015 Тръгването на децата на детска градина/кооператив е емоционален момент и за родители и за деца и често се преживява като кризисен момент в семейството. Кои са трудностите за децата и кои за родителите и как да сме подготвени и да се справим възможно...

Когато децата викат, а родителите крещят

14 септември 2015 Повишаването на тон винаги е зов да слушаме повече. Деца и родители викат, защото искат да бъдат чути, но родителите викат, защото искат да чуят себе си, а децата, защото искат родителите им да ги чуят. Как ситуациите, в които „губим контрол” са...

Да водиш с емпатия

23 септември 2015 Да водиш с емпатия е заглавие оксиморон. В него се съчетават сякаш противоположни понятия. Емпатията в чистия й вид е възможна само когато се оставяш да те водят, когато следваш това, което другите имат да кажат и слушаш и чуваш тях, а не себе си и...

Родителство, емпатия, коучинг

28 септември 2015 Емоционалното свързване, емпатията и задаването на силни и въздействащи въпроси са три различни неща и имат различна роля във връзката родител-дете. При емоционалното свързване учим детето да разпознава и назовава собствените си емоции. При емпатията...

Тишината в думите

1-21 октомври 2015 Тишината в думите е 21-дневна група за практикуване на емпатия към себе си и другите, която цели да създаде устойчиви умения за емпатично свързване със себе си и с другите Как да чуваме това, което другите не смеят да кажат? Как да слушаме, така че...