Границите, правилата и ненасилието

19 октомври 2015 Семинарна вечер посветена на поставянето на граници от страна на родителите към децата, на тестването на границите от страна на децата, на правилата и техния смисъл и за деца и родители и принципите на ненасилие. Oсновни теми: ______________________...

Диалогът между родители и деца

26 октомври 2015 Семинарна вечер посветена на въпросите _______________________________________ Как създаваме пространство на доверие и подкрепа с децата си? Как да инициираме разговори, които са стратегически важни и за детето и за родителя? Как въвличаме децата във...