Кое е най-добре?

Никой, никой, ама никой наистина не знае по-добре от мен кое е най-добре за мен. И никой, никой, никой настина не знае кое е по-добре за вас и въобще за когото и да било. Даже когато съвсем и не знаем пак в незнанието ни има много повече знание отколко...