Мислите и чувствата

Сигурно всеки ще се съгласи, че колкото повече мисли и чувства таим в себе си, толкова повече напрежение носим в отношенията си с хората. Закономерно и колкото повече време една ситуация остава нерешена, толкова повече мисли сме измислили, преценки сме направили,...