Умението да мълчим

Умението да мълчим

Връзките между хората са крехки създания. Сигурно всеки от нас има поне една история, в която някоя казана или напротив премълчана дума засяда в отношенията ни с някой и така неусетно поражда нарастващо отчуждение преди евентуално пътищата да се разделят окончателно....