Да водиш с емпатия

23 септември 2015 Да водиш с емпатия е заглавие оксиморон. В него се съчетават сякаш противоположни понятия. Емпатията в чистия й вид е възможна само когато се оставяш да те водят, когато следваш това, което другите имат да кажат и слушаш и чуваш тях, а не себе си и...

Родителство, емпатия, коучинг

28 септември 2015 Емоционалното свързване, емпатията и задаването на силни и въздействащи въпроси са три различни неща и имат различна роля във връзката родител-дете. При емоционалното свързване учим детето да разпознава и назовава собствените си емоции. При емпатията...

Тишината в думите

1-21 октомври 2015 Тишината в думите е 21-дневна група за практикуване на емпатия към себе си и другите, която цели да създаде устойчиви умения за емпатично свързване със себе си и с другите Как да чуваме това, което другите не смеят да кажат? Как да слушаме, така че...

Границите, правилата и ненасилието

19 октомври 2015 Семинарна вечер посветена на поставянето на граници от страна на родителите към децата, на тестването на границите от страна на децата, на правилата и техния смисъл и за деца и родители и принципите на ненасилие. Oсновни теми: ______________________...

Диалогът между родители и деца

26 октомври 2015 Семинарна вечер посветена на въпросите _______________________________________ Как създаваме пространство на доверие и подкрепа с децата си? Как да инициираме разговори, които са стратегически важни и за детето и за родителя? Как въвличаме децата във...