14 септември 2015

Повишаването на тон винаги е зов да слушаме повече. Деца и родители викат, защото искат да бъдат чути, но родителите викат, защото искат да чуят себе си, а децата, защото искат родителите им да ги чуят.
Как ситуациите, в които „губим контрол” са подарък от децата ни за дълбоко свързване с потребностите ни?
Какво е нужно, за да можем при викането на децата да подходим с емпатия?
На какво учим децата си, когато им крещим?
Как ако крещим да крещим без това да е насилствено?

Такса участие: 30 лева
Къде: Цар Борис III, 99 – 101
Водещ: Емилия Илиева-Крайнова

Регистрация