От перспективата на времето мога да го видя като някаква мисия, която съм избрала и която е избрала мен. Със сигурност считам, че умението да се свързваме един с друг е голямо богатство и съм благодарна, че имам честта да давам своя принос за това.

Прочетете целия разговор в блога на Пламен Петров