Когато и да започнем да общуваме с деца или възрастни, използвайки езика на емоциите и потребностите средата, която създаваме с тях се променя. Най-добрият начин да ги научим е като живеем уроците, които искаме да им предадем.

Прочетете цялото интервю в Аз-жената